X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی فایل های دانشجوئی

نکته اعتماد نفس


لینک دانلود خرید پایین توضیحات

فرمت word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 8

 

نکته درباره اعتماد نفس

 

1-     همه چیز شما شروع شود. ارزش احترام خود بدانید وجود خود افتخار کنید.

2- هر فردی جدا ظاهر موجودیت واقعی اش ، توانایی بالقوه استعدادهای نهانی فراوانی برخوردار است که برخورداری اعتماد نفس تواند انها بارور شکوفا سازد .

3- شما توانید  انسانی کامل واقعی تبدیل شوید ، فقط باید خود کمک کنید استعدادهای نهانی خود قوه فعل اورید.

4- سعی نکنید پیوستگی شما دیگران موجب تقلید کورکورانه شما انها بشود استقلال اعتماد  نفس خود دست بدهید .

5-   انسان همان است که خود باور کند .

6- بزرگ حیاتی ویژگی یک انسان ، اعتماد نفس است .

7- نکته اگاه باشید که برخورداری اعتماد نفس، تمامی نقص های  جسمانی جبران کند.

8- سعادت اسایش هر کس اختیار خود اوست. قبول مسئولیت نهراسید، پذیرش مسئولیت نشانه شخصیت شماست.

9-اظهارنظرکردن سخن گفتن درجمع مانند ویتامینی است که ساختمان اعتماد نفس شما نقش حیاتی ایفا کند.

10-بهترین دستور زندگی است که انسان اعتماد نفس داشته باشد پرتو سعی جدیت مقام منزلتی برسد.

11-تمام وعده  وعیدهای دنیا فریبی بیش نیست بهترین دستور زندگانی است که اعتماد نفس داشته باشی پرتو سعی مجاهدت خود مقامی برسی.

12-کسی که خود اطمینان دارد تعریف کسی احتیاج ندارد.

13-هیچ چیز بیش نیروی درونی بیش اعتماد نفس ، شخص قوی نیرومند نگه نمی دارد. وقتی که قوت باطنی متزلزل شود، یک باره قوای بدنی شخص فرو ریزد او پای اورد.

14-اعتماد نفس شرط موفقیت است.

با اعتماد نفس توانید سرنوشت خود حاکم شوید

1. کسب امادگی دور شدن شرایط  نامساعد منظور پیشگیری شکست باعث ایجاد اعتماد نفس شود.

2. اگر مایل نیستید کار فعلی تان بهترین باشید، احتمالا کار مناسب شما نیست.

3. اعتماد نفس بالا ناشی احساس است که سرنوشت خود حاکم هستید.

4. یاد بگیرید که رسیدن علائق حقیقی خود تلاش کنید. کار باعث شود که احساس بسیار خوبی داشته باشید.

5. حوزه که کار کردن لذت برید مشخص کنید سپس تمام وقت توانی که اختیار دارید صرف کنید.

6. لازمه اعتماد نفس است که شهامتش داشته باشید که روش خودتان زندگی کنید.

7. اماده باشید که خود هر سال نو بسازید. مجسم کنید که توانید بدون هیچ زحمت محدودیتی بارها نو شروع کنید.

8. نقاط ضعف هر کسی بسیار بیشتر نقاط قوت اوست . همیشه نقاط قوت خود تمرکز کنید.

9. توجه خود مهمترین چیز متمرکز کنید انجام کامل دست کار نکشید.

10. افکارتان کاغذ بیاورید . کارها اولویت بندی کنید همیشه مهم انها شروع کنید.

11. اعتماد نفس هنگامی دست اید که شما حداکثر توانایی کارایی تان کار کنید.

12. هر چه کارهای مهم بیشتری پایان برسانید بیشتر احساس کنید که فرد قدرتمند مثبتی هستید.

13. هنگام اشفتگی تحولات سریع، مرتبا خود نظر گرفتن شرایط جدید ارزیابی کنید.

14. مدام خود هدف جدید استانداردهای بالاتری نظر بگیرید هرگز قانع نباشید.

15. شما توانید هر کاری انجام برسانید شرط که شدیدا مایل انجام باشید اماده باشید که مدت لازم  اندازه کافی کار کنید.

شریک زندگی خود چگونه انتخاب کنید؟

ازدواج یکی مهمترین حوادثی است که  زندگی هر انسان رخ دهد. نظر اهمیت ازدواج تشکیل خانواده تاثیران تداوم استحکام خانواده، تربیت فرزندان، داشتن زندگی سالم توام رضایت خوشبختی احساس موفقیت ، ضرورت دارد دختران پسران هنگام ازدواج خدمات مشاوره مناسبی بهره مند شوند طریق اهداف ، وظایف حقوق یکدیگر خوبی اشنا شوند.


<< 1 2 3 4 5 ... 34 >>