X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی فایل های دانشجوئی

کند ذهنی منگولیسم ص


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 14

 

عقب‌ماندگى هوشى

عقب‌ماندگى هوشى یک بیمارى نیست، بلکه شمارى بیمارى‌هاى نظر سبب‌شناختى متفاوت دربر مى‌گیرد ویژگى‌هاى زیر مشترک‌ هستند:

نقص اعمال هوشی،

نقص تطابق رفتار نیازهاى زندگى روزانه،

مزمن بودن

وجود زمان تولد اغاز کودکی.

اکنون توافق همگانى باید اعمال هوشى تطابق رفتارى ناقص باشد بتوان کسى دچار عقب‌ماندگى هوشى دانست. نباید هیچ‌کس پایهٔ تصور گمان ذهنى دچار عقب‌ماندگى هوشى به‌شمار رود. باید حتى‌المقدور اندازه‌گیرى‌هاى عینى براى تعیین اعمال هوشى تطابق رفتارى به‌کار گرفته شود، ارزیابى سطح هوش باید پایهٔ اطلاعات دسترس جمله شواهد بالینى (مانند شناخت ناتوانى مثلا کلامی)، تطابق رفتارى یافته‌هاى روان‌سنجى باشد .

انواع عقب‌ماندگى‌ هوشى

روان‌شناسان براى طبقه‌بندى درجهٔ عقب‌ماندگى هوش مفهوم IQ به‌کار مى‌گیرند. امتیازهاى IQ فرضیه قرار دارند پراکندگى درجهٔ هوش جامعهٔ کلى منحنى توزیع نرمال توزیع گوس - میانگین صد - پیروى مى‌کند. نیمى جمعیت امتیاز بیش صد به‌دست مى‌اورند نیمى دیگر کمتر صد سه درصد کم‌هوش‌ترین مردم امتیازى برابر هفتاد کمتر خواهند داشت. دسته به‌طور معمول عقب‌ماندهٔ هوشى به‌شمار مى‌اورند. سازمان بهداشت جهانى طبقه‌بندى زیر براى تعیین عقب‌ماندگى هوشى به‌دست داده است

عقب‌ماندگى هوشى خفیف IQ بین ۵۰ ۷۰

عقب‌ماندگى هوشى شدید IQ بین ۲۰ ۳۴

عقب‌ماندگى هوشى متوسط IQ بین ۳۵ ۴۹

عقب‌ماندگى هوشى بسیار شدید IQ کمتر ۲۰

عقب‌ماندگى هوشى بسیار شدید نادر بخش بزرگى کودکان به‌شدت ناتوان سراسر زندگى کم بیش وابسته باقى مى‌مانند. بیشتر اوقات عقب‌ماندگى هوشى شامل اختلالات روانى هست. عقب‌ماندگى هوشى خفیف بسیار است. باید تاکید کرد طیف IQ پیشنهاد شده نباید به‌صورت انتزاعى مطلق به‌کار گرفته شود. طول عمر اشخاص سطح IQ ضرورتا پایدار نمى‌ماند.

دامنهٔ مشکل

براورد شده نزدیک سه درصد جمعیت جهان عقب‌ماندگى هوشى داشته باشند. کشورهاى رو پیشرفت نمى‌توان اسانى رقم عقب‌مانده‌هاى هوشى تعیین کرد زیرا سرشمارى‌ها افراد به‌طور مشخص شمارش نمى‌شوند.

علل عقب‌ماندگى هوشى

عقب‌ماندگى هوشى بیشتر اوقات نتیجهٔ بعضى جراحات بیمارى‌هاى جسمى است. بسیارى بیماران علت ناشناخته است. عوامل سببى شناخته شدهٔ عقب‌ماندگى هوشى عبارتند از:

بیمارى‌هاى زاگ‌شناختى(ژنتیک)؛ مانند: نشانگان داون، نشانگان کلاین‌فلتر، فنیل کتونوری، بیمارى تی-ساش، گالاکتوزومی، میکروسفالی، کم‌کارى تیرویید به‌صورت مادرزادی، بیمارى یک چندژن ناهنجارى فام‌تنى (کروموزومی) مى‌گیرند.

عوامل مربوط دوران بارداری؛ عوامل عبارتند از: نقیصه‌هاى لوله‌هاى عصبی، ناسازگارى Rh، برخى عفونت‌ها (مانند سرخجه، سیتومگالوویروس، توکسوپلاسموزیس سفلیس)، داروها پرتوتابی.

عوامل حول زایمانی؛ عبارتند از: صدمات وارده، هیپوکسى فلج مغزی

عوامل پس زایمانی؛ شامل: صدمات وارده سر، حوادث، انسفالیت‌ها، عوامل فیزیکى شیمیایى مانند مسمومیت سرب جیوه

عوامل دیگر؛ مانند: سوءتغذیهٔ مادر، سوءتغذیهٔ پروتیین انرژی، کمبود ید (گواتر بومی)، ازدواج هم‌خون باردارى پس سن چهل سالگى )ازدواج دیررس( همگى جزء علل شناخته‌شدهٔ عقب‌ماندگى ذهنى هستند.

پیشگیرى عقب‌ماندگى هوشى

هدف نهایى مبارزه عقب‌ماندگى ذهنی، پیشگیرى است. شناخت عوامل سببى اساس پیشگیرى موثر تشکیل داده بسیارى عوامل مى‌توان شناسایى کرد. اینک ایمن‌سازى علیه دو علت اصلى خطر (یعنى سرخجه سرخک) مقدور است. کشورهاى رو پیشرفت ممکن نقش سوء تغذیه عفونت بسیار بیش کشورهاى پیشرفتهٔ صنعتى باشد. جاهایى گواتر بومى وجود دارد عقب‌ماندگى هوشى فراوان‌تر است، گواتر بومى مصرف نمک یددار مى‌توان بین برد. خدمات مادر کودک جمله برنامهٔ تنظیم خانواده ضرورى باید اندازهٔ کفایت دسترس باشد. تنظیم خانواده مى‌تواند نقش خاص مهمى تعداد کودکان دختران خیلى جوان زنان سالمند داشته باشد. نسبت کمبود وزن هنگام تولد نوزادان این‌گونه زنان زیادتر چنین نوزادانى بیشتر معرض خطر داشتن نقیصه‌هاى هوشى هستند. کودکانى پیش عقب‌ماندگى هوشى به‌دنیا امده‌اند دشوارى‌هاى اقتصادى اجتماعى قابل ملاحظه‌اى به‌وجود مى‌اورند زیرا برنامه‌هاى بازتوانى اموزشى مراقبت‌هاى درازمدت لازم دارند. این‌رو براى دشوارى‌هاى سبب‌شناسی، پیشگیرى چاره‌جویى این‌گونه کودکان کار رده‌هایى چند ضرورت مى‌یابد

علل ذهنى استعدادى

کم‌هوشى

براساس تجارب کودکانى دچار کم‌هوشى افت ذهنى هستند ممکن تنبلى سردراورند. امر اغلب عقب‌ماندگان ذهنى حضور دارند. انها برحسب طبیعت کندذهنى متوجه شیطنت‌هاى اساسى بنیادین مى‌شوند. البته مى‌دانیم همه کودکان یک میزان هوش ندارند عوامل وراثتى محیطى تفاوت موثرند.

اختلال ادراک

برخى کودکان دچار تنبلى هستند بدان‌خاطر اختلالاتى ادراک دارند تناسب وضع حالشان نمى‌توانند رشد پیشرفتى داشته باشند حتى ممکن کار برنامه خود رها کنند طبیعى تنبلى متهم گردند

تنبلى ذهنى