X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی فایل های دانشجوئی

کاربرد ریاضی علوم دیگر ص


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 10

 

کاربرد ریاضی علوم دیگر

با سمه تعالی هشتمین کنفرانس اموزش ریاضی ایران اجازه خانم معلم : درس ریاضی امروز ، چه درد من خورد ؟

فهرست عناوین

چکیده

مقدمه

کاربرد

ارقام کاربرد

توابع روابط بین اعداد

کاربرد معادله دستگاه معادلات خطی

کاربرد تقارنها (محوری مرکزی )

دورانها

کاربرد مساحت

کاربرد چهارضلعیها

کاربرد خطوط موازی تشابهات کاربرد امار

میانگین مقاطع مخروطی

ترسیمات هندسی

کاربرد ریاضیات هنر کامپیوتر

کاربرد حجم کاربرد

رابطه فیثاغورس

جمع بندی نتیجه گیری

فهرست مراجع ( چکیده مقاله ) بسیار پیش اید دانش اموزان پس تدریس یک درس ، ما پرسند درس امروز خواندیم ،به چه درد ما خورد؟و کجامی توانیم ازان استفاده کنیم ؟ ریاضیات عنوان یک درس اصلی داشتن درک درست اینده تحصیلی دانش اموزان طبعا پیشرفت علمی کشور نقش مهمی دارد . همچنین شامل کلیه ارتباطات ریاضی زندگی روزمره ، سایر علوم کاربردهایی زندگی علمی اینده دانش اموزاست .به ترتیب دربرنامه درسی اموزشی ، برقرار کردن پیوند ریاضیات کاربردهایش زندگی سایر علوم قبیل :هنر،علوم طبیعی ،علوم اجتماعی . . . . باید مد نظر قرار گیرد . صورتی موارد اموزش دیده نشود ، سو ال همیشه ذهن دانش اموز باقی ماند که: « چه دلیل باید ریاضی خواند ؟ » « ریاضی چه درد خورد ؟ » دراین مقاله سعی شده ارتباط دروس کتب ریاضی راهنمایی سایر علوم همچنین کاربرد انها دنیای امروز حدودی بررسی شود ارایه گردد . مقدمه بین رشته علمی ، بشر طول هزاران سال وجود اورده ، ریاضیات جای مخصوص ضمنا مهمی اشغال کرده . ریاضیات علوم فیزیک ، زیست شناسی ، اقتصاد فنون مختلف فرق دارد . وجود عنوان یکی روشهای اصلی بررسیهای مربوط کامپیوتر ، فیزیک ، زیست شناسی ، صنعت واقتصاد بکار رود ودراینده بازهم نقش ریاضیات گسترش بیشتری یابد. وجود مطلب ، اموزش جوانان هنوز همان روشی استفاده شود سقراط افلاطون ، حقایق عالی اخلاقی شیفتگان منطق فلسفه علاقمندان سخنوری علم کلام بیان کردند . حقیقت درسهای حساب ، هندسه جبر ،هرگز لزوم یادگیری انها زندگی عملی خاطر نشان نمی شود. هرگز تاریخ علم صحبتی میان نمی اید. نظریه سنگین علمی ، ولی هیچ نتیجه جز ندارد دانش اموزان علم بری کند عده انها تقلیل دهد . یکی ازراههای جدی حل مسیله توجه تاریخ علم، گفتگو باره مردان علم ارتباط ریاضی عمل ، ارتباطی تمام دوران زندگی بشر هرگز قطع نشده . کاربرد ارقام زمانهای قدیم هر قدمی راه پیشرفت تمدن برداشته می-شد، لزوم استفاده اعداد افزود . اگر شخصی گله گوسفندان داشت ، خواست بشمرد ،یا اگر خواست معبد هرمی بسازد ، باید دانست چقدر سنگ لازم دارد . اگر دارای زمین ، خواست رااندازه گیری کند . اگر قایقش دریا راند ، خواست فاصله خود ساحل بداند . بالاخره تجارت مبادله اجناس بازارها ، باید ارزش اجناس حساب شد.هنگامی ادمی محاسبه ارقام اموخت ، توانست زمان ، فاصله مساحت ، حجم اندازه گیری کند . بکار بردن ارقام ، انسان بردانش تسلط خود دنیای پیرامونش افزود . کاربرد توابع روابط بین اعداد کاربرد روابط بین اعداد توابع نتیجه گیریهای منطقی نوشتن الگوریتمها برنامه نویسی کامپیوتری . مفهوم تابع یکی مهمترین مفاهیم ریاضی اصل تابع نوعی خاص رابطه بین دو مجموعه . توجه دنباله حالت خاصی تابع – تابعی دامنه مجموعه اعداد { . . . 2 1 0 } – دنباله عددی ریاضی کامپیوتر کاربرد فراوان دارند . ساخت یک برنامه اساسا چهار مرحله طی کنیم : 1- تعریف مسیله 2- طراحی حل 3- نوشتن برنامه 4- اجرای برنامه لازم ذکر گردایه مرحله دوم حاصل شود اصطلاحا الگوریتم نامیم .که الگوریتمهابه زبان شبه کد نوشته شود ،که شبیه زبان برنامه نویسی وتبدیل انها زبان برنامه نویسی ما بسیار ساده کند . « هیچ دانسته بشر نمی توان علم نامید، مگر اینکه طریق ریاضیات توضیح داده شده ثابت شود . » ( لیو ناردو داوینچی ) کاربرد معادله دستگاه معادلات خطی دستگاه معادلات خطی اغلب حساب کردن بهره ساده ،پیشگویی ، اقتصاد پیدا کردن نقطه سر سر کارمیرود. معمولا هدف حل کردن یک دستگاه معادلات خطی ، پیدا کردن محل تقاطع دو خط باشد.در مسایل دخل خرج درمشاغل مختلف وجود دارد ، پیداکردن نقطه تقاطع معادلات خط یعنی همان پیدا کردن نقطه سر سر.* اقتصاد نقطه تقاطع معادلات خطی ، عبارتست : قیمت بازار نقطه عرضه تقاضا برابر باشند. کاربرد تقارنها (محوری مرکزی ) دورانها مباحث تقارنها ودورانها تبدیلات هندسی معروف هستند،درصنعت ساختن وسایل لوازم زندگی استفاده شوند . مثلا بافتن قالی دادن نقش نگار تقارن استفاده شود . کوزه گری سفالگری دوران محوری استفاده - شود . همچنین معماریهای اسلامی اغلب تقارنها کمک گرفته شود . چرخ گوشت ، اب میوه گیری ، پنکه ، ماشین تراش بادورانی انجام دهند ، تبدیل انرژی کنند . علاوه تبدیلات هندسی اموزش مطالبی ریاضی استفاده شوند ،مانند : مفهوم جمع تفریق اعداد صحیح استفاده بردار انتقال موازی محور. نقطه سر سر : بسیاری مشاغل ، هزینه تولید Cو تعداد X کالای تولید شده توان صورت خطی بیان کرد.به همین ترتیب ، امد R حاصل فروش X قلم کالای تولیدشده توان با


1 2 >>