X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی فایل های دانشجوئی

روانشناسی رنگها چه میدانید


لینک دریافت خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 17

 

روانشناسی رنگها چه میدانید؟

در سال ۱۶۶۶، اسحاق نیوتن، دانشمند نامدار انگلیسی، کشف کرد چنانچه نور خالص سفید یک منشور عبور داده شود، رنگ‌های قابل رویت تجزیه می‌شود. نیوتن همچنین کشف کرد هر رنگ یک طول موج منحصر فرد تشکیل شده قابل تجزیه رنگ‌های دیگر نیست تعریف رنگ

در سال ۱۶۶۶، اسحاق نیوتن، دانشمند نامدار انگلیسی، کشف کرد چنانچه نور خالص سفید یک منشور عبور داده شود، رنگ‌های قابل رویت تجزیه می‌شود. نیوتن همچنین کشف کرد هر رنگ یک طول موج منحصر فرد تشکیل شده قابل تجزیه رنگ‌های دیگر نیست. ازمایش‌های بعدی نشان داد ترکیب نورها می‌توان رنگ‌های مختلف ایجاد کرد. مثال، نور قرمز ترکیب نور زرد، رنگ نارنجی وجود می‌اورد. رنگی اثر ترکیب دو رنگ دیگر وجود اید ترکیبی می‌گویند. بعضی رنگ‌ها، مثل زرد ارغوانی، صورت ترکیب شدن، همدیگر خنثی می‌کنند نور سفید می‌سازند. رنگ‌ها رنگ‌های مکمل می‌نامند. ● تاثیرات رنگ‌ها نظر روان‌شناسی

با وجودی اثر رنگ‌ها حدودی ذهنی اشخاص مختلف فرق می‌کند اما برخی تاثیرات رنگ‌ها دارای معنی یگانه‌ای سراسر جهان هستند. رنگ‌هایی طیف رنگ‌ها ناحیه قرمز قرار دارند عنوان رنگ‌های گرم شناخته می‌شوند دامنه‌اش احساسات گرم صمیمانه احساس خشم عصبانیت متغیر است. رنگ‌هایی ناحیه ابی طیف قرار دارند، رنگ‌های سرد نامیده می‌شوند شامل ابی، ارغوانی سبز هستند. رنگ‌ها معمولا ارامش بخشند اما گاهی ممکن احساس غمگینی بی‌تفاوتی ذهن اورند. روان‌شناسی رنگ‌ها عنوان روش درمان برخی فرهنگ‌های قدیمی، جمله مصری‌ها چینی‌ها، رنگ‌ها درمان استفاده می‌شده است. کار گاهی نور درمانی رنگ شناسی گفته می‌شود هنوز عنوان روش درمان جایگزین استفاده قرار می‌گیرد

تاثیرات رنگ‌ها نظر روان‌شناسی وجودی اثر رنگ‌ها حدودی ذهنی اشخاص مختلف فرق می‌کند اما برخی تاثیرات رنگ‌ها دارای معنی یگانه‌ای سراسر جهان هستند. رنگ‌هایی طیف رنگ‌ها ناحیه قرمز قرار دارند عنوان رنگ‌های گرم شناخته می‌شوند دامنه‌اش احساسات گرم صمیمانه احساس خشم عصبانیت متغیر است. رنگ‌هایی ناحیه ابی طیف قرار دارند، رنگ‌های سرد نامیده می‌شوند شامل ابی، ارغوانی سبز هستند. رنگ‌ها معمولا ارامش بخشند اما گاهی ممکن احساس غمگینی بی‌تفاوتی ذهن اورند. روان‌شناسی رنگ‌ها عنوان روش درمان برخی فرهنگ‌های قدیمی، جمله مصری‌ها چینی‌ها، رنگ‌ها درمان استفاده می‌شده است. کار گاهی نور درمانی رنگ شناسی گفته می‌شود هنوز عنوان روش درمان جایگزین استفاده قرار می‌گیرد. روش:

از رنگ قرمز تحریک بدن ذهن افزایش تمرکز استفاده می‌شود.

از رنگ زرد تحریک اعصاب استفاده می‌شود.

از رنگ نارنجی بالا بردن سطح انرژی استفاده می‌شود.

از رنگ ابی کاهش درد تسکین بیمار استفاده می‌شود.

از رنگ نیلی تسکین ناراحتی‌های پوستی استفاده می‌شود.

اغلب روان‌شناسان رنگ درمانی دیده شک تردید می‌نگرند می‌گویند موضوع تاثیرات احتمالی رنگ‌ها اغراق شده رنگ‌ها فرهنگ‌های مختلف، معانی متفاوتی دارند. پژوهش‌ها نشان داده‌اند بسیاری موارد، تاثیرات رنگ‌ها تغییر حالت افراد، تاثیراتی زودگذر موقتی بوده است. مثال، قراردادن افراد اتاق ابی ممکن ابتدا احساس ارامش ان‌ها وجود اورد اما اثر پس ان‌ها ارامششان بازیافتند، تدریج کاهش خواهد یافت.

روان‌شناسی رنگ‌های مختلف 1- روان‌شناسی رنگ سیاه

سیاه تمام نورها طیف رنگ‌ها جذب می‌کند.

سیاه معمولا عنوان نماد ترس شیطان استفاده قرار می‌گیرد اما عنوان نشانگر قدرت شناخته می‌شود. رنگ سیاه نشان دادن شخصیت‌های خطرناک مثل دراکولا جادوگران استفاده می‌شود.

رنگ سیاه بسیاری فرهنگ‌ها مراسم سوگواری استفاده قرار می‌گیرد. رنگ همچنین نشانگر غمگینی، جذابیت جنسی رسمی بودن است.

در مصر قدیم، رنگ سیاه نشانگر زندگی تولد دوباره بود.

رنگ سیاه معمولا دلیل لاغر نشان دادن نمایش‌های مد استفاده قرار می‌گیرد.

2- روان‌شناسی رنگ سفید

رنگ سفید، نماد معصومیت پاکی است.

رنگ سفید می‌تواند انسان احساس فضای بیشتر وجود اورد.

رنگ سفید معمولا نشانگر سرما، پاکیزگی ارامش است. اتاقی کاملا رنگ سفید نقاشی شده باشد ممکن جادار بزرگ نظر اید اما خالی سرد است. بیمارستان‌ها کادر پزشکی رنگ سفید ایجاد حس پاکیزگی استفاده می‌کنند.

3- روان‌شناسی رنگ قرمز

رنگ قرمز، رنگ گرمی برانگیزاننده هیجانات قوی است.

رنگ قرمز، نشانگر عشق، حرارت صمیمیت است.

رنگ قرمز، وجود اورنده احساس شور هیجان است.

رنگ قرمز، تحریک کننده احساس خشم عصبانیت است.

افرادی رنگ قرمز بیش بقیه رنگها علاقه دارند عموما افرادی پر انرژی خوش مشرب هستند. تمایل زیادی حرکت کردن دارند اما خصوص  چگونگی چندان فکر نمی کنند. قرمزها همه جا خواهند اول باشند، فعال نیرومندند اما جنبه زیاده زیاد اگر نتوانند تحت کنترل خود اورند برایشان مشکل ساز شود. بسیار عمل گرا هستند اصرار دارند حتما تحت هر شرایطی دست عمل بزنند . برخی قرمزها دلیل فعالیت زیاد ، بخشی بنیه جسمانی خود دست دهند . باید یاد بگیرند انرژی شان صرف امور ارزشمند کنند بیش هر چیز نیاز برباری دارند.

4- روان‌شناسی رنگ ابی

ابی، رنگ علاقه بسیاری مردم محبوبترین رنگ بین مردان است.

رنگ ابی، احساس ارامش ذهن می‌اورد معمولا نشانگر صلح، امنیت نظم است.

رنگ ابی، می‌تواند احساس غم، درون‌گرایی گوشه‌گیری بعضی افراد وجود اورد.

رنگ ابی معمولا دکور دفاتر استفاده قرار می‌گیرد زیرا تحقیقات نشان داده افراد اتاق‌های ابی کارایی بیشتری دارند.

رنگ ابی وجودی محبوبترین رنگ‌هاست اما یکی رنگ‌هایی کمترین اشتها می‌انگیزد. برخی برنامه‌های کاهش وزن توصیه می‌شود غذای خود بشقاب‌های ابی بکشید. رنگ ابی ندرت صورت طبیعی درخوراکی‌ها وجود دارد. همچنین رنگ ابی غذا معمولا عنوان نشانه فاسد بودن سمی بودن نظر گرفته می‌شود.

رنگ ابی می‌تواند باعث کاهش ضربان قلب حرارت بدن گردد.

ابی طبیعتی ملایم دارند. گونه اغلب افراد کنار انها احساس ارامش کنند. انها بیش سایرین دنبال کشف حقیقت هستند اغلب تمایلات فلسفی