X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی فایل های دانشجوئی

نگاهی ارزش تغذیه ص


لینک دانلود خرید پایین توضیحات

فرمت word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 11

 

نگاهی ارزش تغذیه‌ای نفوذ هر چه بیشتر تبعات صنعتی شدن زندگی روزمره افزایش مشغله عمومی خانوار، دیگر تهیه فراوری مواد غذایی وظیفه‌ای تبدیل شده است عهده‌ی صاحبان صنایع غذایی است. بدین ترتیب اکنون کشور ما حتی دیگر کشورهای درحال توسعه جایگاهی قرار گرفته‌اند عمده‌ی مواد غذایی موجود سبد غذایی خانوارهای صورت صنعتی فرایند شده‌اند رفته رفته درصدی مواد صورت خام مصرف شوند کاسته شود. حال حاضر حدود 65 70 درصد مواد غذایی مورد

مصرف خانوارهای شهری صورت فرایند شده است. رو نگرشی دقیق موضوع واقعیت کاملا مشخص است صنایع غذایی عنوان جزء لاینفک جوامع توسعه یافته حال توسعه هستند. یک سو گسترش هر چه بیشتر صنایع همچنین تغییرات فرهنگی واسطه‌ی ورود تکنولوژی صنعت کشورهای صنعتی کشور حال توسعه تحمیل شده است. سویی دیگر توجه ویژگی‌ها ملزمات زندگی مدرن، مواد غذایی فرایند شده استقبال عموم قرار گرفته اند. وجود مواد اولیه مناسب سیاست‌های راهبردی افزایش تولیدات زراعی پی داشته است هم‌چنین لزوم توسعه‌ی صنایع تبدیلی جلوگیری تبدیل مواد ضایعات، هر چه بیشتر زمینه ساز گسترش صنایع غذایی ایران است. اما نکته اینجاست سیاست‌ها تنها تولید، حمایت قرار داده اند کنترل دقیق روند تولید چندان توجه نبوده است. طوری عموما استانداردهای اعمال شده بیشتر فاکتورهای میکروبی شیمیایی تمرکز داشته اند غالبا معیاری سنجش باقیمانده ارزش مواد غذایی محصول نهایی وجود نداشته است. نگرشی همه جانبه دقایق موضوع مویدات مسئله کاملا روشن است چند دهه اخیر خاک زراعی تولید کننده محصولات زراعی گرفته نحوه عرضه محصولات غذایی بازار مصرف طور باید مسئله ارتقاء ارزش تغذیه محصول مد نظر قرار نگرفته است. استفاده رویه کودهای شیمیایی، سموم دفع افات نباتی، بهبود دهنده رشد محصول ... مرحله کشت، عدم مدیریت دقیق فرایندهای تولیدی حفظ هر چه بیشتر ارزش تغذیه محصول نهایی مراحل تولید صنعتی بیانجامد، جمله واقعیت‌هایی هستند دیدگاه تغذیه‌ای منجر سلب اطمینان صنایع غذایی خصوص ارتقاء سلامت جامعه می‌شود. حقیقت صاحبان صنایع غذایی اختصاص سهم مناسبی بازار مصرف خود روز روز شیوه‌های جدیدی کار گیرند ارضاء کننده ذائقه تنوع پذیر انسان قرن بیست یک باشد. میان، مانند وضعیتی دیگر حوزه‌ها مشاهده می‌شود، بهره گیری متدهای صنعتی شیمیایی رسیدن هر چه سریع‌تر اهداف فوق الذکر بیش هر روش دیگری استقبال صاحبان صنایع گرفته است. نگهدارنده‌ها، طعم‌دهنده‌ها، رنگ دهنده دیگر افزودنی‌های شیمیایی روز روز جایگاه ثابت رو رشدی زمینه تولید غذا خود اختصاص داده اند. ادامه خواهیم دید چه نقاط بحرانی روند تولید وجود دارند توانند نهایت امر ارزش غذایی محصول فراوری شده بکاهند.به عنوان اولین فاکتور تاثیر گذار ارزش محصول تولیدی، غنی بودن خاک زراعی علاوه تاثیر گذاری سرعت رشد گیاه، مقادیر مواد مغذی موجود محصول زراعی تاثیر گذارد. تخریب دانه بندی مناسب خاک عمد ناشی استفاده رویه کودهای شیمیایی است کار گیری کمتر روش‌هایی چون تناوب کشت، توقف موقت کشت زمینهایی انها رویه استفاده شده است همچنین استفاده کمتر روش‌های سنتی غنی سازی خاک مانند، استفاده کودهای طبیعی، جمله عواملی هستند ابتدای امر ارزش غذایی محصول به‌دست امده تاثیر می‌گذارند. عنوان مثال محصولاتی استفاده بی‌رویه کودهای شیمیایی پرورش یابند، عموما محتوای ویتامین C کمتری برخوردارند. زمان برداشت محصول یکی دیگر مسائلی است باید توجه شود. میزان رسیدگی، درصد رطوبت محصول هنگام برداشت ... مواردی هستند انبارداری، تاثیر عوامل فساد محصول، ارزش تغذیه‌ای فرایند‌پذیری تاثیر می‌گذارند. عنوان مثال بهترین زمان برداشت محصول گندم زمانی است میزان رطوبت موجود حدود 14 درصد باشد. تاخیر زمان برداشت محصول باعث می‌شود واسطه‌ی کاهش رطوبت محصول ترک‌های ریز میکروسکوپی دانه ایجاد شود متعاقب فعل انفعالات تنفسی شدت یابند دانه دلیل دفع CO2 پوک شود.به ترتیب میزان مواد مغذی حساس اکسیداسیون دانه کاسته می‌شود. سویی دیگر برداشت زودتر موعد باعث شود واسطه وجود رطوبت بیشتر محصول فساد قارچی محصول برداشت شده شدت یابد امر نوبه‌ی خود تواند ارزش غذایی محصول کاسته افزایش ضایعات پی داشته باشد.در حین انتقال محصول بازار مصرف مراکز صنعتی تغییرات بسیاری محصول ایجاد شود. دلیل اینکه عموما نقل انتقالات محصولات زراعی طرق استاندارد انجام نمی شود، علاوه اینکه ضایعات فراوانی جای گذارد، محتوای مواد مغذی محصول حدود زیادی تحت تاثیر قرار دهد. ویتامینهایی چون C B2 برابر نور، دمای محیط شرایط محیطی مختلف حساسند راحتی مرحله تخریب شوند. علاوه دور بودن مراکز کشاورزی محل انبار محصولات، مدت زمان انتقال محصولات افزایش می‌دهد امر نوبه خود هر چه بیشتر ارزش غذایی محصول لطمه زند. کشور ما یکی بزرگترین تولید کنندگان محصولات باغی منطقه شمار رود. ولی متاسفانه مقدار ضایعات محصولات ایران برابر کل تولیدات محصولات باغی المان است. عمده ضایعات حدود 30 درصد کل تولیدات است (یعنی چیزی معادل 3 5 میلیارد دلار) مراحل حمل نگهداری رخ دهد. یعنی سالانه مقادیر زیادی میوه توانند تضمین کننده سلامت جامعه باشند دلیل روش‌های نا صحیح انتقال انبارداری هدر رفته انچه مصرف قرار گیرد دلایل مشابه


1 2 3 4 5 ... 20 >>